gordo02

Gráfico 1 (datos extraídos del Document d’Avaluació del Servei Comunitari, curs 2018/19 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya).